Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Hợp đồng Mẫu Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Email In PDF.
Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Mẫu số: 01-TBH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 

Mẫu số: 01-TBH
(Ban hành kèm theo QĐ số …./QĐ-BHXH
ngày …./01/2008 của BHXH VN)

 

TỜ KHAI
THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Số sổ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. NGƯỜI LAO ĐỘNG:

- Họ và tên: ____________________________________________ Nam £    Nữ £

- Ngày tháng năm sinh: ____/___/_____, Dân tộc: ____________ , Quốc tịch:_________________

- Nguyên quán: ___________________________________________________________________   

- Nơi cư trú (Nơi thường trú hoặc tạm trú): ____________________________________________

- Chứng minh thư số: _______________ nơi cấp: ____________ ngày cấp:__________________ ____/____/________

- Số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có):_______________________________________________________

- Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:________________________________________________

- Quyền lợi khám chữa bệnh:

+ Người có công:

Loại A:                               

 

 

Loại B:                                                   €

 

+ Sống hoặc làm việc ở khu vực I, II, III:

 

* Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội:

Từ tháng/ năm

Đến tháng/ năm

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc (tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ)

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Ghi chú

Chức vụ

TN VK

TN nghề

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. THÂN NHÂN

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quan hệ

Nghề nghiệp

Thu nhập

Nơi cư trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam kết: Những nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

………, ngày ….. tháng …… năm 20
Người khai

 

 

C. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức …………………………………………………………………………………

sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của Ông (Bà) …………………………………………………..

Xác nhận các nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực.

 

………, ngày ….. tháng …… năm 20
Người sử dụng lao động

 

 

D. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bảo hiểm xã hội ………….……………………….. sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc của cá nhân Ông (Bà) ……………………………………… Xác nhận các nội dung kê khai trên là đúng.

Cán bộ thẩm định

……, ngày ….. tháng …… năm 20.....
Giám đốc BHXH

 

 

Ghi chú:

- Mẫu 01-TBH do người lao động kê khai, lập 03 bản gửi người sử dụng lao động.YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy