Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Công văn thông báo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài ______________________________________________________________________________

Mẫu Công văn thông báo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài

Email In PDF.
Phụ lục VI/ Appendix 6: MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ THAY ĐỔI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (DO THÀNH VIÊN LƯU KÝ LẬP)
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam)

Phụ lục VI/ Appendix 6

MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ THAY ĐỔI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (DO THÀNH VIÊN LƯU KÝ LẬP)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

                            .........., ngày........ tháng..... năm........

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI……………….

Kính gửi:    Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Chúng tôi là:

Tên thành viên lưu ký:……………………………

Giấy phép thành lập và hoạt động số:…………………………….

Do ....................... cấp ngày…………..tháng…………..năm………….

Đại diện cho khách hàng:

Tên nhà đầu tư (ghi bằng chữ in hoa tên tổ chức nước ngoài hoặc tên nhà đầu tư nước ngoài ghi trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh hoặc Hộ chiếu):………

Tên nhà đầu tư viết tắt/tên thường gọi:……………………………………

Giấy đăng ký NSH[1] số:……………………………………………………………………..

Do…………………………cấp ngày………tháng………….năm……….tại……………..

Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh) hoặc Địa chỉ thường trú (địa chỉ thường trú ghi trên Hộ chiếu):………………………………………..

Điện thoại:……………………………. Fax………………………………………

Email: ………………………………….Website: ………………………………

                                   

Quốc tịch:…………………………..

theo Giấy ủy quyền số:………………ngày……………tháng…………..năm…….

Là khách hàng của thành viên lưu ký: (tên đầy đủ thành viên lưu ký)........................

Tên giao dịch của thành viên lưu ký:...........................................................................

Trụ sở chính:................................................................................................................

Điện thoại:.....................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số:................................do UBCKNN cấp ngày............tháng...........năm...............

Chúng tôi xin thông báo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về thay đổi với nội dung cụ thể như sau:

a.       Nội dung thay đổi:

 

STT

Nội dung thay đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

1

Thành viên lưu ký

Tên

Số tài khoản lưu ký 

Tên

Số tài khoản lưu ký 

2

Công ty chứng khoán

Tên

Số tài khoản giao dịch 

Tên

Số tài khoản giao dịch  

3

Ngân hàng lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Tên

Số tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 

Tên

Số tài khoản vốn đầu tư gián tiếp 

4

Đại diện giao dịch

Họ tên

Số CMND/Hộ chiếu

Họ tên

Số CMND/Hộ chiếu

5

Địa điểm đặt trụ sở chính

 

 

6

Tên gọi

 

 

7

Nơi đăng ký thành lập

 

 

8

Địa vị pháp lý

 

 

9

Các thay đổi khác (Giấy đăng ký NSH, hình thức tổ chức hoạt động)

 

 

b.       Ngày có hiệu lực:

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ và chính xác của nội dung Giấy thông báo này và tài liệu kèm theo.

Đại diện có thẩm quyền của Nhà đầu tư nước ngoài

                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)[1] Đối với cá nhân: số Phiếu an sinh xã hội/Hộ chiếu còn hiệu lực; Đối với tổ chức: số Giấy phép thành lập pháp nhân nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập tổ chức hoặc chi nhánh tại Việt Nam

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy