Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Lĩnh vực khác Mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đăng ký kết hôn

Email In PDF.
Mẫu STP/HT-2006-KH.1: TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Mẫu STP/HT-2006-KH.1

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi:……………………………………………………………..

 

NGƯỜI KHAI

BÊN NAM

BÊN NỮ

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nơi thường trú/tạm trú

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Kết hôn lần thứ mấy

 

 

 

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị Ủy ban nhân dân đăng ký.

 

                                          Làm tại:…………………ngày……tháng……năm……

 

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (1)/ Thủ trưởng đơn vị nơi công tác (2)

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp

 

 

 

 

Bên nam

 

 

 

…………….

 

 

 

Bên nữ

 

 

 

…………….

Ngày…… tháng……năm……

CHỦ TỊCH UBND/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

……………….

 

 

Chú thích:

(1)  Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký kết hôn khác với nơi thường trú/tạm trú của người đăng ký kết hôn;

(2) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đăng ký kết hôn là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang.

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy