Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Email In PDF.
Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)
Mẫu số: 01 -2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)  


BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: Tháng..... năm 200....

 

Người nộp thuế:..........................................................................................       

Mã số thuế: .................................................................................................

 

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam         

 

 

STT

Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế

 

Tên người bán

 

Mã số

thuế người bán

 

Mặt hàng

Doanh số

mua chưa có thuế

 

Thuế suất

 

Thuế GTGT

 

Ghi chú

Ký hiệu hoá đơn

Số hoá đơn

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT, đã phát sinh doanh thu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho TSCĐ chưa phát sinh doanh thu được khấu trừ dần theo quý:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào:                      .......................

Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào:      ........................

 

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                   Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

                                               

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy