Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ______________________________________________________________________________

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Email In PDF.
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN

Quý.......năm……

1. Tên tổ chức (cá nhân):..............................................................................................................................................

2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………...............

3. Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................

Đơn vị tính: Số

STT

Tên hóa đơn

Ký hiệu mẫu

Hình thức hóa đơn

Số lượng tồn đầu kỳ

Số lượng mua, phát hành trong kỳ

Sử dụng trong kỳ

Tồn cuối kỳ

Ghi chú

Sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Hủy

Cộng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn GTGT

01GTKT3/01

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn bán hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiếu XKKVCNB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                                                                                          ……….,ngày………tháng………năm………

           Người lập biểu

                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

        (Ký, ghi rõ họ, tên)

                     Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy