Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh ______________________________________________________________________________

Mẫu Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Email In PDF.
Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Mẫu số: 16/ĐK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Chính thức:  [     ]                      Bổ sung: [   ]    Lần: [     ]

1.       Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….…………………...…………….…………………

2.  Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

4.  Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Số CMND/

hộ chiếu

Quan hệ với ĐTNT

Thời điểm tính giảm trừ (tháng/năm)

Thời điểm kết thúc giảm trừ (tháng/năm)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

………………, ngày ………… tháng ………… năm ...……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                       

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy