Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ______________________________________________________________________________

Mẫu Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Email In PDF.
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN )
Mẫu số: 09C/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT_BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính)


GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân  mẫu số 09/KK–TNCN )

[01] Họ và tên cá nhân có thu nhập:................…………………………………………

 

 [02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 


[03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………...

  [04] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 [05]
Số CMND vợ (chồng)…………………[06] Số hộ chiếu vợ (chồng)……..…………

                                                                                                                           Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Số CMND/

hộ chiếu

Quan hệ với ĐTNT

Số tháng được tính giảm trừ trong năm

Thu nhập được giảm trừ

 

[07]

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

[14]

[15]

      Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

………, ngày  … tháng …năm ……

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

                                                                       

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy