Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Email In PDF.
Mẫu số: 04/GTGT TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành  cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng......... năm …....

 
 
 


[02] Lần đầu: 

[03] Bổ sung lần thứ [      ]

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………….........................................

           [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................

           [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0%  và không chịu thuế

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5%

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT                           

[21]

[22]

[23]

1.1

Nhóm ngành A

 

 

 

1.2

Nhóm ngành B...

 

 

 

...

...

 

 

 

2

Tỷ lệ GTGT trên doanh thu

[24]

[25]

[26]

2.1

Nhóm ngành A

 

 

 

2.2

Nhóm ngành B...

 

 

 

....

....

 

 

 

3

Tổng GTGT phát sinh trong kỳ

[27]=[21]x[24]

[28]=[22]x[25]

[29]=[23]x[26]

3.1

Nhóm ngành A

 

 

 

3.2

Nhóm ngành B

 

 

 

....

....

 

 

 

4

Tổng thuế GTGT phải nộp:

[30]=[27]x0%

[31]=[28]x5%

[32]=[29]x10%

4.1

Nhóm ngành A

 

 

 

4.2

Nhóm ngành B

 

 

 

...

....

 

 

 

 

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33]=[21]+[22]+[23]:..........                           

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [34]=[30]+[31]+[32]:  ........................

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

     

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

 Ngày ........tháng….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy