Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Bảng báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư ______________________________________________________________________________

Mẫu Bảng báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư

Email In PDF.
Mẫu 18 - Bảng báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư: Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính
                                                                       Mẫu 18/HSTK-SXXK       
                                     
        BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN                    
                   
                                     
                                         ; Địa chỉ:                  
                                     
                                 
                                     
  Nguyên liệu, vật tư  (NL, VT) nhập khẩu         Nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu      NL, VT xuất trả lại   Lượng NL, VT tồn cuối kỳ Xử lý NL, VT tồn cuối kỳ
Tên/ Mã nguyên liệu, vật tư Tờ khai nhập khẩu Đơn vị tính Tên/ Mã sản phẩm xuất khẩu Tờ khai xuất khẩu Đơn  vị tính Định mức NL,VT (kể cả hao hụt)/ đơn  vị sản phẩm   Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP XK Tờ khai xuất khẩu (số; ký hiệu; ngày đăng ký) Lượng NL, VT xuất trả lại  Thanh khoản tiếp Chuyển mục đích khác
Số; ký hiệu; ngày đăng ký Ngày hoàn thành thủ tục Lượng NL,VT nhập khẩu Lượng NL,VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản Số; ký hiệu; ngày đăng ký Ngày hoàn thành thủ tục hải quan   Lượng sản phẩm xuất khẩu           
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)   (14) (15) (16) (17) (18) (19)
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
       Ngày         tháng         năm                                             Ngày         tháng         năm          
Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu                             Giám đốc doanh nghiệp          
(Ký tên, đóng dấu công chức)                        (Ký tên, đóng dấu, ghi  rõ họ tên )      
                                     
                                     
                                     
Ghi chú:                                    
(1)- Cột (6) chỉ áp dụng đối với những tờ khai nhập khẩu NL, VT thanh khoản làm nhiều lần; lượng NL, VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản của lần thanh khoản sau là lượng NL,VT tồn cuối kỳ của lần thanh khoản trước 
(2)- Cột (15) và (16) chỉ áp dụng đối với những trường hợp xuất trả nguyên vật liệu đủ điều kiện được hoàn thuế nhập khẩu                    
(3)- Lượng NL, VT tồn cuối kỳ tại cột (17)= Lượng NL, VT nhập khẩu tại cột (5) hoặc lượng NL, VT tồn đầu kỳ chưa thanh khoản tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP xuất khẩu tại cột (14)-Lượng NL, vật tư xuất trả tại cột 16.  
YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy