Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Biên bản bản giao hàng chuyển cửa khẩu ______________________________________________________________________________

Mẫu Biên bản bản giao hàng chuyển cửa khẩu

Email In PDF.
Biên bản bản giao hàng chuyển cửa khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính)  

Mẫu 21/BBBG-CCK/2010

TỔNG CỤC HẢI QUAN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC HẢI QUAN:.....................                           Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc

Chi cục Hải quan:.................                

Số:....................../HQ-BBBG.

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO

 

Hồi......giờ.....phút, ngày...tháng...năm 20......, Chi cục Hải quan..................................số điện  thoại..................…… số fax………….……bàn giao cho ông (bà).............................................

Đại diện của Công ty...................................; Lô hàng thuộc tờ khai số:.........................

để chuyển đến Chi cục Hải quan.........................................................................gồm:

1- Hồ sơ chuyển cửa khẩu:

a- Tờ khai hải quan:.....................bản chính;

b- Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu:...............bản chính (đối với hàng NK);

2. Hàng hoá:

 

STT

SỐ HIỆU CONTAINER

 HOẶC BIỂN KIỂM SOÁT XE CHUYÊN DỤNG

SỐ SEAL

HÃNG VẬN TẢI

SỐ SEAL

 HẢI QUAN

SỐ LƯỢNG KIỆN ĐÃ NIÊM PHONG

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình trạng xe container/xe chuyên dụng/hàng hoá....................................................................

....................................................................................................................................................

Biên bản về tình trạng container/xe chuyên dụng/hàng hoá (nếu có), số...................................

Thời gian vận chuyển…………..; Tuyến đường vận chuyển: ……….……………; Km……

Ngày, giờ xuất phát:………………………………………………………….……….……….

Ngày, giờ đến:………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hoá và hồ sơ hải quan:.................................................

.......................................................................................................................................................

 

NGƯỜI KHAI HQ/NGƯỜI VẬN CHUYỂN     CHI CỤC HQ NGOÀI CK             CHI CỤC HQ CỬA KHẨU

                  (ký, ghi rõ họ tên)                   (ký, đóng dấu số hiệu công chức)  (ký, đóng dấu số hiệu công chức)

 


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

1. Cách ghi các tiêu chí trên Biên bản bàn giao:

a- Tiêu chí “Lô hàng thuộc tờ khai:...”: Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm của tờ khai.

b- Tiêu chí về hồ sơ hải quan (điểm 1):

Căn cứ các chứng từ chuyển cửa khẩu mà Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu phải chuyển cho Chi cục Hải quan cửa khẩu và ngược lại đối với từng trường hợp để ghi cho phù hợp.

c- Tiêu chí về hàng hoá (điểm 2):

- Chi cục Hải quan nơi lập Biên bản bàn giao ghi đầy đủ các tiêu chí nêu tại các cột, mục của điểm 2 (đối với hàng xuất khẩu trường hợp nào chưa có seal hãng vận tải thì cột (3) không ghi).

- Riêng đối với hàng xuất khẩu miễn kiểm tra thì chỉ thực hiện bàn giao hồ sơ chuyển cửa khẩu của lô hàng.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện niêm phong từng kiện hàng thì tại cột (5) ghi cụ thể số lượng kiện đã được niêm phong.

- Về tuyến đường, thời gian vận chuyển: Chi cục Hải quan lập Biên bản căn cứ vào Đơn của người khai hải quan/người vận chuyển để ghi nội dung này.

- Về ngày, giờ xuất phát: Chi cục Hải quan nơi lập Biên bản bàn giao ghi nội dung này.

- Về ngày, giờ đến: Chi cục Hải quan nơi nhận Biên bản bàn giao ghi nội dung này.

- Tại mục “Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hoá và hồ sơ hải quan”: Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập cần lưu ý cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết về mã số, thuế suất, giá tính thuế đối với lô hàng nhập khẩu đơn vị đã từng làm hoặc đã biết (nếu cần phải lưu ý).

d- Mục Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (ký, đóng dấu số hiệu công chức): Người ký là công chức được lãnh đạo Chi cục phân công.

2. Cách thực hiện:

Khi lập Biên bản bàn giao hàng hoá chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan nơi lập phải ghi đầy đủ, cụ thể các tiêu chí tại Biên bản bàn giao; ghi rõ giờ/ngày/tháng/năm lập Biên bản bàn giao; số điện thoại, số fax để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị Hải quan.

Chi cục Hải quan nơi nhận khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu nếu phát hiện trên Biên bản bàn giao không ghi đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn thì yêu cầu Chi cục Hải quan nơi lập cung cấp bổ sung.

Trường hợp trên Biên bản bàn giao cung cấp thiếu thông tin, công chức hải quan phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn ảnh hưởng đến việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thì báo cáo lãnh đạo Chi cục để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Chi cục Hải quan liên quan biết.

 

 

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy