Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Tài chính, Kế toán & Thuế Mẫu Gia hạn thuế GTGT ______________________________________________________________________________

Mẫu Gia hạn thuế GTGT

Email In PDF.
PHỤ LỤC 1: GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT
(ban hành kèm theo Thông tư 83/2012/TT-BTC)

PHỤ LỤC 1

(ban hành kèm theo Thông tư 83/2012/TT-BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

 

GIA HẠN NỘP THUẾ GTGT

 

[01] Tên người nộp thuế:...........................................................................................

[02] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):

[04] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[05] Số thuế GTGT được gia hạn:

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

[06] Thời gian được gia hạn: .

[07] Trường hợp được gia hạn:

□ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

□ Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai ./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ............................

Chứng chỉ hành nghề số:......

Ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy