Công ty Luật Khai Phong

KPLC: Mẫu văn bản HS Thương mại, Hải quan Mẫu Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ______________________________________________________________________________

Mẫu Tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Email In PDF.
MẪU TK/XC: TỜ KHAI (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7747/QĐ/A18(P3) ngày 10/12/2007 về việc ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

MẪU TK/XC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp,
sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng, cỡ 4x6cm
(1) 

 

1. Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………………………………………… 2. Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày ……. tháng …… năm …… Nơi sinh (tỉnh, TP) .....................................................

4. Giấy CMND số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày cấp …/…./…… Nơi cấp (tỉnh,TP)…………..

5. Dân tộc …………………….. 6. Tôn giáo ……………………….. 7. Số điện thoại ......................

8. Địa ch thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) .............................................................................

............................................................................................................................................

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có) .....................................................................................................

............................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp ………………………. 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có) ................................

............................................................................................................................................

12. Cha: họ và tên ……………………………………………………. sinh ngày ……../……./……….

      Mẹ: họ và tên ………….…………………………………………. sinh ngày ……../……./……….

      Vợ/chồng: họ và tên ……….……………………………………. sinh ngày ……../……./……….

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số …………….. cấp ngày ……../……./……….

14. Nội dung đề nghị (2) …………………………………………………..

15. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

Họ và tên (chữ in hoa) ……………………………….. Nam □ Nữ □

Sinh ngày ….. tháng …. năm ….. Nơi sinh (tỉnh, TP) …………………………

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng, cỡ 3x4cm
(1)

 

Xác nhận
của Trưởng Công an xã/phường/thị trấn hoặc của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác(3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại ………, ngày … tháng … năm …
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

YÊU CẦU DỊCH VỤ/TƯ VẤNLuat Khai Phong tu van
CÔNG TY LUẬT KHAI PHONG
Địa chỉ: P2006, tòa nhà HH2 Bắc Hà, đường Tố Hữu (ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến), Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.62809900 - Fax: 04.62809900
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
Thu hẹp | Mở rộng
 

busy